Gia công CNC

Gia công CNC là một quy trình sản xuất trừ trong đó một phần nguyên liệu thô được cắt thành phần cuối cùng mong muốn bằng cách sử dụng điều khiển số của máy tính. Gia công CNC đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp vào cuối những năm 1960 và vẫn là phương pháp gia công được ưa chuộng cho đến ngày nay.

Chúng tôi có một loạt các máy trung tâm, máy khoan, máy tiện, máy phay và cắt dây EDM có thể tạo ra các bộ phận rất phức tạp với độ chính xác và chất lượng cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ CNC  Các đơn vị
 Máy phay CNC 3 trục 4
 Máy phay CNC 4 trục  1
 Máy phay CNC 5 trục  1
 Máy tiện CNC 6
 Cắt dây 1
  Uốn 1
 Máy thử độ nhám 1
  Máy kiểm tra độ cứng 1
 Máy đo hồ sơ 1
 Máy đo tọa độ 1

Hình ảnh