Năng lực khác

- Gia công theo yêu cầu.

- Cung cấp dụng cụ cắt kim loại.

- Xây dựng nhà xưởng.