Sơn / mạ (thuê ngoài)

Công nghệ sơn / mạ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một loạt các màu sắc và hoàn thiện. Với 6 nhà cung cấp có chứng nhận quốc tế, chúng tôi có thể xử lý bất kỳ yêu cầu nào của bạn.


Hình ảnh