tin-tuc

Tin tức

Quá trình này bao gồm đúc khuôn tai silicon tùy chỉnh từ vỏ đã được in trên máy in 3D Mẫu 2 (SLA).
Bạn đang đẩy vật liệu ở tốc độ cao nhất nhưng chỉ còn lại những sợi tóc thiên thần, da rắn và bụi và nó đang gây tổn hại cho hệ thống của bạn.
Một DOE được thiết kế và thực hiện tốt phải là một thành phần chính trong quá trình phát triển quy trình của bạn, tìm hiểu cách thức và lý do tại sự kiện đặc biệt này.